Kovareke çand î mehane bi zimanê kurdî û erebî ye, ji weşanên Rêxistina Şar a geşpêdanê ye, guh dide mijarên hevjiyan, aştiya navxweyî û karên sivîl ên ku bi pevçûnê re tên.